Postanowienia ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.januszgrabowski.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do firmy Multiportfel Janusz Grabowski obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:  firmy Multiportfel Janusz Grabowski nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę Multiportfel Janusz Grabowski.

Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Multiportfel Janusz Grabowski

zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest firma Multiportfel Janusz Grabowski

masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Multiportfel Janusz Grabowski możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

Hosting  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w celu korzystania z systemu mailingowego Mailer Lite, służącego do przesyłania newslettera,

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do  firmy Multiportfel Janusz Grabowski wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala zwracać się do Czytelników po imieniu.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Multiportfel Janusz Grabowski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Komentarze

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są na platformie WordPress, i/lub na serwerze w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Webinary

Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, który organizuję, musisz przekazać mi swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.

Dane przekazane mi w związku z udział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do firmy Multiportfel Janusz Grabowski mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie używaj form zapisu (newsletter, bezpłatne produkty, webinary) należących do firmy Multiportfel Janusz Grabowski oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez firmę Multiportfel Janusz Grabowski.

Zdjęcia Janusza Grabowskiego wykonane zostały przez Agnieszkę Werecha – Osińską z firmy  Flow Agnieszka Werecha-Osińska (https://fotodokwadratu.pl/)